Příloha II. ke smlouvě o zprostředkování
č. 2017 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Prodejce“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Zprostředkovatel“)


Prodejce a Zprostředkovatel se dohodli na následujících cenových a nákladových podmínkách za používání služeb s platností od 1.5.2011:

MTSMS

1.   Poplatky

Zřízení služby0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak)
Měsíční provozní poplatek0 Kč bez DPH (pokud není uvedeno v bodě 2 jinak)
Cena nezpoplatněné odpovědní SMS1.20 Kč bez DPH

 

2.   Náklady Zprostředkovatele (bez DPH)

Náklady Zprostředkovatele v sobě již zahrnují veškeré technické, transakční a provozní poplatky i provize mobilních operátorů. Náklady v níže uvedených tabulkách neobsahují cenu za odeslání nezpoplatněných SMS (objednávání, upozornění,...). Níže uvedené tabulky vyčíslují náklady a v závislosti na celkovém obratu Prodejce v této zemi v rámci každé jedné země náklady ponížené o Bonus. Dále tabulky vyčíslují zřizovací a provozní náklady.


Czech Republic

MT SMS
2.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč4000.00 Kč 1.267 Kč1.275 Kč1.667 Kč

MT SMS
4.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč4000.00 Kč 2.358 Kč2.092 Kč2.442 Kč

MT SMS
79.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč4000.00 Kč0 - 4999.99 Kč32.500 Kč29.614 Kč35.276 Kč
5000 - 9999.99 Kč31.167 Kč28.165 Kč34.054 Kč
10000 - 19999.99 Kč30.833 Kč27.803 Kč33.749 Kč
20000 - 49999.99 Kč30.500 Kč27.441 Kč33.443 Kč
50000 - 99999.99 Kč30.167 Kč27.079 Kč33.137 Kč
100000 - 199999.99 Kč29.833 Kč26.716 Kč32.832 Kč
200000 - 499999.99 Kč29.500 Kč26.354 Kč32.526 Kč
500000 - 9999999.99 Kč29.167 Kč25.992 Kč32.221 Kč

MT SMS
99.00 Kč s DPH
ZřízeníProvozní poplatek *ObratT-mobileO2Vodafone
0.00 Kč4000.00 Kč0 - 4999.99 Kč41.250 Kč34.375 Kč41.933 Kč
5000 - 9999.99 Kč39.600 Kč32.450 Kč40.311 Kč
10000 - 19999.99 Kč39.188 Kč31.969 Kč39.905 Kč
20000 - 49999.99 Kč38.775 Kč31.488 Kč39.499 Kč
50000 - 99999.99 Kč38.363 Kč31.006 Kč39.094 Kč
100000 - 199999.99 Kč37.950 Kč30.525 Kč38.688 Kč
200000 - 499999.99 Kč37.538 Kč30.044 Kč38.282 Kč
500000 - 9999999.99 Kč37.125 Kč29.563 Kč37.877 Kč

 

 

3.   Splatnost

Převod částky zaplacené Uživateli se provádí 55 dnů po skončení daného měsíce. Splatnost nákladů Zprostředkovatele činí 55 dnů po skončení daného měsíce. Náklady, pohledávka Zprostředkovatele, budou dle odstavce d) článku 4 smlouvy započteny s částkou zaplacenou Uživateli, pohledávkou Prodejce.

 

 

 

 

priloha2_zprostredkovani_mtsms / V 3 / 1.5.2011