Příloha II. ke smlouvě o poskytování služby
č. 2017 . . . . .

Specifikace cen

Smluvní strany:

Společnost:
IČ:
DIČ:
(dále jen „Odběratel“)

a

Společnost: EPMS, s.r.o.
IČ: 26751038
DIČ: CZ26751038
(dále jen „Dodavatel“)


Odběratel a Dodavatel se dohodli na následujících cenových podmínkách za používání služeb:

Odesílání SMS

1.   Poplatky

Zřízení služby odesílání SMS0 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatekdle zvoleného balíčku
Zřízení dedikovaného národního čísla (i s možností příjmu SMS)6000 Kč bez DPH
Měsíční provozní poplatek dedikovaného národního čísla1200 Kč bez DPH
 
Cena odesílané SMS do mobilních sítí CZ (+420) přes národní číslo1.60 Kč bez DPH
Cena odesílané SMS do zahraničních mobilních sítí přes národní číslo3.60 Kč bez DPH
Cena přijímané SMS přes národní číslo0 Kč bez DPH

 

2.   Balíčky SMS

Balíček 200 SMS měsíčně do mobilních sítí CZ a SK (+42)170 Kč bez DPH
    - cena SMS nad rámec balíčku je 0,90 Kč bez DPH
Balíček 500 SMS měsíčně do mobilních sítí CZ a SK (+42)415 Kč bez DPH
    - cena SMS nad rámec balíčku je 0,90 Kč bez DPH
Balíček 1000 SMS měsíčně do mobilních sítí CZ a SK (+42)830 Kč bez DPH
    - cena SMS nad rámec balíčku je 0,90 Kč bez DPH
Balíček 2000 SMS měsíčně do mobilních sítí CZ a SK (+42)1640 Kč bez DPH
    - cena SMS nad rámec balíčku je 0,90 Kč bez DPH
Balíček 5000 SMS měsíčně do mobilních sítí CZ a SK (+42)4050 Kč bez DPH
    - cena SMS nad rámec balíčku je 0,90 Kč bez DPH
Balíček 10000 SMS měsíčně do mobilních sítí CZ a SK (+42)8000 Kč bez DPH
    - cena SMS nad rámec balíčku je 0,90 Kč bez DPH

 

3.   Splatnost

Splatnost poplatků za tuto službu činí 15 dnů po skončení daného měsíce.

 

 

 

 

 

priloha2_sluzba_smssend / V 5 / 20.8.2013